skip to Main Content
0236 389 1515 Phòng 7010, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
  • Tăng cường khả năng, năng lực sử dụng tiếng Nhật và kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).
  • Tạo các cơ hội để sinh viên ĐHĐN có thể sang Nhật thực tập, làm việc theo nhu cầu của các công ty tại Nhật.
  • Kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản cho các chương trình đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng làm việc cho sinh viên của ĐHĐN.
  • Xúc tiến các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.
  • Tăng cơ hội tuyển dụng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng vào làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
  • Xúc tiến hỗ trợ tập huấn, đào tạo quản trị sản xuất, kinh doanh theo tinh thần, phong cách Nhật Bản.
  • Xúc tiến và triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục theo kế hoạch năm hoặc theo yêu cầu.