skip to Main Content
0236 389 1515 Phòng 7010, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

Người đại diện: Ông Hoàng Hải 

Chức vụ: Phó Giám đốc, Trung tâm Nhật Bản – Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng 8011, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.38 37 567               

Fax: 0236.38 91 515

Email: ttnb@ac.udn.vn