skip to Main Content
0236 389 1515 Phòng 7010, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
  • Các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật: 04 lớp/năm với số lượng 20-30 sinh viên/1 lớp; (UDJC sẽ cấp giấy chứng nhận đã theo học các khóa cho sinh viên);
  • Các lớp kỹ năng và phong cách làm việc Nhật Bản: 1 – 2 lớp/1năm (sau khi học xong sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm);
  • Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh: 2-3 hoạt động/năm;
  • Tổ chức các hoạt động giới thiệu nguồn nhân lực giới thiệu cho doanh nghiệp: 5-10 hoạt động/năm;
  • Các hoạt động chuyển giao công nghệ: Theo thực tế;
  • Các chương trình internship (trao đổi sinh viên): 10-20 chương trình/năm.