skip to Main Content
0236 389 1515 Phòng 7010, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

UDJC sẽ trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, áp dụng thành tựu kỹ thuật công nghệ theo mô hình Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và các nước trong khu vực.

  • Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
  • Hỗ trợ đào tạo;
  • Hợp tác với doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản;
  • Hỗ trợ du học Nhật Bản