skip to Main Content
0236 389 1515 Phòng 7010, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

NHIỆM VỤ

UDJC sẽ trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, áp dụng thành tựu kỹ thuật công nghệ theo mô hình Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và các nước trong khu vực.

 • Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Hỗ trợ đào tạo;
 • Hợp tác với doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản;
 • Hỗ trợ du học Nhật Bản

MỤC TIÊU

Tăng cường khả năng, năng lực sử dụng tiếng Nhật và kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN);

Tạo các cơ hội để sinh viên ĐHĐN có thể sang Nhật thực tập, làm việc theo nhu cầu của các công ty tại Nhật;

Kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản cho các chương trình đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng làm việc cho sinh viên của ĐHĐN

Xúc tiến các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam

Tăng cơ hội tuyển dụng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng vào làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản

Xúc tiến hỗ trợ tập huấn, đào tạo quản trị sản xuất, kinh doanh theo tinh thần, phong cách Nhật Bản

Xúc tiến và triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục theo kế hoạch năm hoặc theo yêu cầu

HOẠT ĐỘNG

 • Các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật: 04 lớp/năm với số lượng 20-30 sinh viên/1 lớp; (UDJC sẽ cấp giấy chứng nhận đã theo học các khóa cho sinh viên);
 • Các lớp kỹ năng và phong cách làm việc Nhật Bản: 1 – 2 lớp/1năm (sau khi học xong sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm);
 • Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh: 2-3 hoạt động/năm;
 • Tổ chức các hoạt động giới thiệu nguồn nhân lực giới thiệu cho doanh nghiệp: 5-10 hoạt động/năm;
 • Các hoạt động chuyển giao công nghệ: Theo thực tế;
 • Các chương trình internship (trao đổi sinh viên): 10-20 chương trình/năm.
TÌM HIỂU THÊM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG